Neden özellikle göçmen kökenli insanların bir şeyler yapması gereklidir ?

Vasi destek alan sayısı ve gönüllü bakım payı göçmen kökenli insanların nüfusun toplam nüfusa nazaran daha düşüktür. Buna ek olarak , göçmen kökenli insanların tedbir vekaletname nadiren verilir. Bu eşitsizlik hukuki yardım aletleri, vasilik, tedbir vekaletname ve gönüllü gücü ile ilgili bilgi ve aşinalık eksikliğine büyük ölçüde bağlıdır.