Społeczna Usługa Tłumaczeniowa Hamburg

Podstawą skuteczności serwisu- świadczeń zdrowotnych i socjalnych dla migrantów jest porozumienie językowe.Tłumacze i tłumaczki ze znajomością kultury danego kraju spełniają tutaj szczególne wymogi. Społeczna Usługa Tłumaczeniowa Hamburg Migrantów w Akcji e.V kształci migrantów, którzy nauczyli się języka ojczystego we własnym środowisku kulturowym. Tak więc został stworzony w  Hamburgu servis na wzór wspólnoty tłumaczeniowej. Społeczni tłumacze otrzymają 40-godzinną sesję szkoleniową, w której są szkoleni w zakresie komunikacji, terminologii, zdrowia i spraw prawnych. Szkolenie zakończone jest certyfikatem.

Migranten in Aktion e.V.

MiA e.V jest stowarzyszeniem służącym dobru powszechnemu, które nie działa dla zysku.  Na rozbudowę i rozwój Społecznej Usługi Tłumaczeniowej, możemy liczyć na dotacje publiczne i na prywatne darowizny.

 

Czekamy na Państwo:

od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 12:00 godziny
Telefon: 040 - 280 087 76-30
E-Mail: dolmetschen(at)migranten-in-aktion.de