Opieka prawna

Jeżeli ktoś ze względu na chorobę psychiczną lub inne kalectwo fizyczne, umysłowe lub psychiczne nie jest w stanie załatwić swoich spraw wówczas sąd opiekuńczy ustanawia opiekuna na podstawie § 1896 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Opiekun reprezentuje prawnie podopiecznego w ramach sądownie ustalonego zakresu  zadań. Tak on przejmuje przykładowo sprawy urzędowe jak również pieczę nad majątkiem i pieczę nad zdrowiem.

W całym kraju prawie dla 1,2 miliona ludzi jest ustalony opiekun prawny; w Hamburgu jest obecnie około 24.000 osób pod opieką. Opieka nad osobą dotkniętą powinna być reprezentowana przede wszystkim przez osoby działające w  ramach wolontariatu. To mogą być członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, ale także osoby trzecie, które niekoniecznie pochodzą bezpośrednio z socjalnego i rodzinnego otoczenia podopiecznych.