„Troszczę sie zawczasu!”

Przez chorobę, wypadek lub też w wieku starczym mogą powstać sytuacje, w których Państwo już nie mogą sami decydować.  W tym przypadku musi Państwu inna osoba udzielić pomocy i wsparcia oraz w razie potrzeby decydować za Państwo. Ta pomoc nazywa sie w Niemczech przedstawicielstwem prawnym.

W Niemczech członkowie rodziny nie mogą automatycznie troszczyć sie o siebie dlatego, że przedstawicielstwo prawne może tylko występować w dwóch różnych formach:  

Przez wcześniejsze udzielenie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo na wypadek niezdolności do samodzielnego działania) albo za pomocą opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd.
 

Pełnomocnictwo na wypadek niezdolności do samodzielnego działania

W pełnomocnictwie na wypadek niezdolności do samodzielnego działania ustalają Państwo, jeśli Państwo już nie są w stanie sami podejmować decyzji, kto powinien Państwo później prawnie reprezentować.  Pełnomocnictwo na wypadek niezdolności do samodzielnego działania mogą najlepiej Państwo dać osobie z rodziny lub osobie z kręgu przyjaciół, przy czym ważne jest, że Państwo tej osobie ufają.  

Pełnomocnictwo na wypadek niezdolności do samodzielnego działania zostaje udzielane  pisemnie. W pełnomocnictwie należy  dokładnie wymienić zakresy uprawnień, w których pełnomocnictwo obowiązuje.  Pełnomocnictwo w języku niemieckim ułatwia uznanie i użycie pełnomocnictwa w Niemczech.
 

Rozporządzenie o opiece

Jeżeli mają Państwo możliwość upoważnienia  pewnej osoby  mogą Państwo skorzystać ze sposobności rozporządzenia o opiece, w którym można wyrazić życzenia odnośnie ewentualnego wsparcia prawnego. Te życzenia zostaną uwzględnione przez sąd i przez ustanowionego opiekuna.
 

Rozporządzenie pacjenta

W rozporządzeniu pacjenta zostają z góry określone decyzje dotyczące środków lecznenia w ostatniej fazie życia. Państwo określają  z góry, z jakimi medycznymi dzałaniami w przypadku niektórych procesów chorobowych sie zgadzają, albo które odrzucają. W powyżym przypadku zaleca sie koniecznie dodatkową konsultację z lekarzem.        

W związku z tym, że w  środkach zabezpieczających są ważne punkty do uwzględnienia powinni Państwo zasięgnąć kompleksowej porady.

Polecamy Państwu wystawienie w odpowiednim czasie pełnomocnictwa na wypadek niezdolności do samodzielnego działania! Kto to zrobi może sam wyznaczyć osobę, która przejmie upoważnienie. Poza tym zostaną pominięte koszty.