Nasze usługi w przekroju

  • Dopasowane do potrzeb, zgodne z kulturą danej społeczności prowadzenie opieki prawnej
  • Spotkania informacyjne dotyczące prawa opiekuńczego, pełnomocnictw na wypadek niezdolności do samodzielnego działania i rozporządzeń o opiece
  • Planowe pozyskiwanie opiekunów wolontariuszy (migrantów i Niemców)
  • Wprowadzenie, doradzctwo i szkolenie opiekunów wolontariuszy
  • Systematyczna wymiana doświadczeń z opiekunami wolontariuszami
  • Doradzctwo przy sporządzaniu pełnomocnictw na wypadek niezdolności do samodzielnego działania
  • Porady dla pełnomocników
  • Osobiste i telefoniczne porady w stałych godzinach
  • Porozumiewanie sie w języku ojczystym według potrzeb: po arabsku, angielsku, hebrajsku, kurdyjsku, rosyjsku, polsku i turecku.