Dlaczego jest konieczne szczególnie dla osób z tłem migracyjnym, aby coś zrobić?

Liczba ludzi objętych opiką w ramach wolontariatu jest niższa w grupie ludności  ze środowisk migracyjnych w odniesieniu do ogółu ludności. Ponadto w środowiskach migracyjnych rzadziej zostają udzielane pełnomocnictwa na wypadek niezdolności do samodzielnego działania.  Ta rozbieżność wynika w dużej mierze z braku informacji i znajomości instrumentów opieki prawnej, pełnomocnictwa i wolontariatu.